Memanggil Roh Halus Dari Dalam Goa

Memanggil Roh Halus Dari Dalam Goa

Apabila ingin mengundang roh halus dari dalam goa,maka lakukanlah puasa 9 hari dari dalam sebuah goa yang jauh dari keramaian.Jangan memakan apa-apa kecuali buah-buahan yang manis rasanya seperti buah anggur,salak yang manis,sawo,jambu,dan lain sebagainya.Didalam goa tersebut setiap usai shalat fardhu membaca azimah berikut ini 170 kali yaitu:
  “AQBIL YAARADRAYAAIL ‘ALAL’IFRIITI SYAMRAYAADIN BIHAQQI AAHIN AAHIN YAAHIN YAAHIN HUWA HUWALLAAHUL  AHADU YAA  BANUUHIN WAYAA SYAIQIIDIN AQBIL BIHAQQI SAMRAADIN WA TABRADAADIN WA’AUJIN WATHAIGHUUBIN WAFAAGHUUGHIN”
     Pada malam hari menjelang tidur membaca azimah diatas 2000 kali. Insya allah pada malam yang kesembilan munculan seorang khadim,bentuk tubuhnya seperti katak.Kemudian mintaklah bantuan kepadanya tentang masalah perempuan untuk dinikahi,atau tentang menolak sihir,tentang memisahkan dua orang/kelompok berkomplot dalam tindak kejahatan.memberi pelajaran kepaa orang yang zhalim,maka ia lalu member anda sebuah batu yang berwarna putih.kalau batu tersebut anda gerak-gerakan,maka khadim tersebut datang dan mau membantu keperluan anda.Selama mengamalkan thorekot ini (ketika membaca azimah tersebut diatas harus dengan membakar kemenyan jawa).

3.MENGUNDANG A’WAN
   Apabila anda ingin mengundang A’wan(beberapa jin yang membantu kesulitan) makah hendaklah berpuasa 40 hari lamanya.Selama itu pula membaca azimah dibawah ini 100 kali setiap usai shalat fardhu yaitu:
  ‘’YAA BANUUNKHIN RADRAMUUKHIN AJIIBU WA’AJJILUU ANTUM WADZURRIYYAATUKUM  BIHAQQI SAM’AATHIN SYAMUU’IN BARHUUTIN BARHIININ ASHIIMIN WAF’ALUU AYYATUHAL A’WAANU MAA AMAR TUKUM MINAL KHIDMATI MIN MAHABBATIN WAFIRAAQIN AU TASLIITHIN AU JALBINNISAAI AU FATHIL KUNUUZI WAJALBIL AKHBAARI INNALLAAHA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.menjelang buka puasa menulis azimah tersebut sekali diatas piring lalu dilebur memakai air dan diminum ketika berbuka puasa telah tiba.’’
     Setelah genap 40 hari maka datanglah seorang khadim yang bentuknya seperti seekor harimau,namun anda jangan takut karena itu tidak membahayakan anda bahkan tidak lama kemudian menjelma  menjadi seorang hamba berkulit hitam,ditangannya ada sebuah batu bewarna merah diberikan kepada anda lalu apabila batu tersebut anda balik lalu membaca azimah tersebut diatas maka khadim tadi datang kepada anda dan siap membantu anda,maka mohonlah atas bantuannya dibidang mahabbah,member hukuman kepada orang yang zalim,mencari harta pusaka para leluhur,mendapatkan berita yang diinginkan dan menarik seorang wanita untuk dinikahi.Dalam masalah-masalah tersebut khadim ini siap melaksanakan perintah majikannya.

4. Memanggil Roh Halus Berbentuk Ular
       Apabila ingin mengundang


Pelet Bulu Perindu
Pelet Dari Jarak Jauh Nan Ampuh
Gebetan Anda Kembali Rindu Lagi, Tanpa ritual
Klik di sini
Pesan WhatsApp: 62895-35644-0040 Bersponsor -

>